Opinia specialistilor

Părerea unui expert/specialist

Rezultatele influenței produselor fermentate cu lactuloză asupra componenței biocenozei microbiene intestinale.

Printre mulțimea de factori, ce definesc starea de sănătate a omului și capacitatea lui de lucru, un loc aparte este ocupat de produsele fermentate, cu proprietăți îmbunătățite, și anume de folosirea lor în alimentație. Ca și în cazul tuturor produselor fermentate, față de ele există cerințe înalte față de calitate și față de păstrarea microflorei pe tot parcursul termenului de realizare.

Scopul acestor cercetări a fost determinarea eficienței biologice a produsului fermentat (chefirului), în componența căruia, ca prebiotic, a fost inclusă lactuloza. Așa cum chefirul cu lactuloză este un produs, destinat realizării cu amănuntul, grupul de observație a fost format în mod aleator, fără examinare prealabilă.

Inițial, a fost determinată componența microflorei produsului propriu-zis. Atenția principală a fost acordată activității biologice a microflorei – bacteriilor lactice, bifidobacteriilor și, de asemenea, fermentării specifice a chefirului. Rezultatele obținute au confirmat corespunderea componenței microflorei produsului cu compoziția. În examinarea pacienților, care au consumat produsul, se evidențiază un fapt: chiar și în cazul creării unui grup aleator, majoritatea membrilor căruia se considerau aproape sănătoși, au avut loc schimbări vizibile a componenței biocenozei microbiene. E.coli lactosa negative a fost găsită la 50% dintre pacienți. Mai mult, la 20% din ei cantitatea bacteriei depășea 108 UFC/g. Nivelul bacteriilor lactice și bifidobacteriilor pacienților din acest grup era de 107-109 UFC/g, ceea ce corespunde nivelului optimal, însă flora, formatoare de spori, se evidenția la 75% din cei examinați. Chefirul cu lactuloză a fost inclus în alimentație în calitate de produs adițional. Adică, pacienții nu și-au schimbat nici dieta, nici modul de alimentație.Pacientul consuma câte 0,5l de produs fermentat pe zi, timp de 3 săptămâni. Doar doza a fost reglementată, nu și ora de consum. În mare parte, produsul era utilizat ziua ori seara, înainte de somn.

Examinarea repetată a microflorei intestinale a conturat următoarele rezultate:

  • Cantitatea de E. coli normală, ce fementează lactoza, a fost în limitele admisibile, la toți pacienții, iar E. coli lactosa negative a dispărut aproape complet
  • La 50% de pacienți a scăzut cantitatea de microfloră, formatoare de spori
  • Cantitatea de bifidobacterii s-a mărit cu 1-2 nivele la 70% dintre pacienți, iar cantitatea de bacterii lactice a rămas la același nivel.